تازه های کتابخانه

هدهد سفید برای نوجوانان

 • نویسنده: ؛نویسندگان جعفر ابراهیمی ... [و دیگران], شورای سیاستگذاری مهدی رمضانی ... [و دیگران], دبیران مریم عربی، ابراهیم قربان‌پور، معصومه یزدانی, کارشناس مشاور مرضیه خالویی, ویراستار معصومه مصدری
 • ناشر: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر
 • سال نشر: 1398 -
 • مترجم: دبیر: عربی, دبیر: کاشف قربانپور, دبیر: یزدانی, ویراستار: مصدری
 • موضوع: ; کتاب و مواد خواندنی -- ادبیات کودکان و نوجوانان

کنترل خشم در نوجوانان

 • نویسنده: نویسنده ریچل کسادا لمان؛مترجم امیرحسین میرزائیان
 • ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: مترجم: میرزائیان
 • موضوع: ; خشم در نوجوانان -- ادبیات کودکان و نوجوانان

ما حریف عصبانیتمان می شویم!, استرس به سراغ بچه ها هم می آید!

 • نویسنده: ؛گروه نویسندگان, مترجم سیما سودخواه، صنم بهاور
 • ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: مترجم: سودخواه, مترجم: بهاور
 • موضوع: ; خشم در کودکان