فهرست ها

 • 1400/5/3 ساعت کاری کتابخانه
  ساعت کاری کتابخانه

  ساعت کاری کتابخانه


 • کتاب خوان مردادماه ۱۳۹۹
  کتاب خوان مردادماه ۱۳۹۹

  منابع طرح کتاب خوان مردادماه ۱۳۹۹ معرفی شد


 • تک بیت طنز #اقتراح_ماسک
  تک بیت طنز #اقتراح_ماسک

  تک بیت طنز عضو کتابخانه جناب آقای منیبی


 • پویش ادبی اقتراح ماسک
  پویش ادبی اقتراح ماسک

  پویش ادبی اقتراح ماسک به همت محافل ادبی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با هدف ترویج فرهنگ استفاده از ماسک برای حمایت از کادر درمان و کمک به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، راه اندازی شد.


صفحه 1 از 1